Welsh flag.jpg

WELSH NATIONAL ANTHEM

 

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

The land of my fathers, the land of my choice,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

The land in which poets and minstrels rejoice

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

The land whose stern warriors were true to the core

Tros ryddid gollasant eu gwaed.

While bleeding for freedom of yore

Cytgan   (Chorus)

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,

Wales! Wales! fav'rite land of Wales!

Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,

While sea her wall, may naught befall

O bydded i’r heniaith barhau.

To mar the old language of Wales.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,

Old mountainous Cambria, the Eden of bards,

Pob dyffryn, pob colgwyn, i’m golwg sydd hardd;

Each hill and each valley, excite my regards;

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si

To the ears of her patriots how charming still seems

Ei nentydd, afonydd, i mi.

The music that flows in her streams

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

My country tho' crushed by a hostile array

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

The language of Cambria lives out to this day;

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,

 The muse has eluded the traitors; foul knives,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

The harp of my country survive